דף הבית >> מאמרים על מסחר במט"ח >> מט"ח למתחילים >> Summer Rally
 
 
 
ה-Summer Rally  
 והשפעותיו  על USD וAUD, NZD-
 
נכתב ע"י צוות אלפא טרייד
 
1.8.2009
 
המסחר במט"ח הינו מסוכן ותנודתי, על הפועל בשוק זה חלה החובה לפעול בזהירות ועם כל מקדמי ההגנה האפשריים.בסקירה זו אין כל המלצה לביצוע פעולה כלשהיא, אלא דעה אישית בלבד.הערכות וניתוחים המופיעים באתר ובסקירות אינם בהכרח מעודכנים והחברה אינה מתחייבת לנכונותם המדויקת של ניתוחים אלו.
 
 
א.התאוששות בשוקי המניות.
ניתוח מדדים עיקריים:
·         S&P500 עלה מ676 בתחילת מרץ השנה ל-787 בסוף יולי,עלייה של כ -46%.
·         NASDAQ 100 עלה מ1043 בתחילת מרץ השנה ל-1600 בסוף יולי,עלייה של כ- 53%.
·         DAX עלה מ 3666 בתחילת מרץ השנה ל- 5336 בסוף יולי, עלייה של כ- 45%.
·         המעוף עלה מ 655 בתחילת מרץ השנה ל - 950 בסוף יולי,עליה של כ- 45%.
·        
גרף 1 – S&P500
  
 
מה שמסתבר (שוב) הוא:
א.שוקי המניות מייצרים תשואות במהלכים מהירים יחסית.
ב. בכדי ליהנות מ"ריצה" של השוק צריך להיות בשוק.
ג. קשה לדעת מתי מגיעים לשיא התחתית, אלא בדיעבד.
ד. אף אחד לא יודע לחזות בוודאות את המהלכים.בתחילת השנה שום אנליסט מניות לא העריך כי שוקי המניות ייצרו תשואה של 40% - 50% עד סוף יולי.
 
הסיבות העיקריות לראלי הן:
א.ריביות נמוכות ביותר שאינן מספקות את הרעב לתשואה.
למחשה פירוט ריביות ממוצעות של מטבעות מובילים לעסקאות forward   בטווח של שנה:
USD 1.65%,EUR 1.32% ,JPY 0.76% GBP 1.32%.
ב.מדיניות מוניטורית מרחיבה של בן בררנקי נגיד הפד,ז'אן -קלוד טרישה נגיד האיחוד האירופאי, ולמעשה מרבית נגידי ה- G10 אשר הזרימו, בהיקפים חסרי תקדים, נזילות לשווקים.
ג.התאוששות (אם כי עדין מוגבלת) של הכלכלה הריאלית.
ד.תסריטי "סוף העולם" הפיננסי התבדו.
ה.תיקון למניות שקרסו בשבעים ועד תשעים אחוז מלפני המשבר.
 
ב.הירידה והתאוששות במדדים הינם גלובאלים ודומים.
היקף הירידה של המדדים עד מרץ 2009
·         S&P500 ירד מ -1300 באוגוסט 2008 ל-676 בתחילת מרץ 2009,ירידה של כ-52%.
·         NASDAQ 100 ירד מ-1957 באוגוסט 2008 ל- 1043בתחילת מרץ 2009,ירידה של כ-53%.
·         DAX ירד מ-6609 באוגוסט 2008 ל -3666 בתחילת מרץ 2009,ירידה של כ-55%.
·         המעוף ירד מ- 1038 באוגוסט 2008 ל- 655 בתחילת מרץ2009,ירידה של כ-63%.
 
היקף ההתאוששות במדדים עד סוף יולי
·         S&P500 ירד מ -1300 באוגוסט 2008 וחזר ל- 987 בסוף יולי 2009 ,כלומר השלים 76% מהמדד.
·         NASDAQ 100 ירד מ-1957 באוגוסט 2008,וחזר ל 1600 בסוף יולי 2009,והשלים 81% מהמדד.
·         DAX ירד מ-6609 באוגוסט 2008 וחזר ל5336 בסוף יולי 2009 ,כלומר השלים 81% מהמדד.
·         המעוף ירד מ- 1038 באוגוסט 2008 וחזר ל950 בסוף יולי 2009 ,כלומר השלים כ90% מהמדד.
 
גרף 2  – NASDAQ 100
 
ג.הירידה בשווקים מלווה במעבר למטבעות  הנתפסים כ"חוף מבטחים" ובראשם USD ומלווה בנטישה של מטבעות שווקים מתעוררים ושווקי סחורות ובראשם AUD ו- NZD.
היקף הירידה עד מרץ 2009:
AUDUSD  משער של 0.9831 ביולי 2008 ל-0.6237 בפברואר 2009, ירידה של כ-63%.
NZDUSD  משער של 0.7707 ביולי 2008 ל-0.4900 בפברואר 2009 ירידה של כ-64%.
AUDJPY  משער של 104 ביולי 2008 ל-56 בפברואר 2009 ,ירידה של כ-53%.
NZDJPY משער של 81 ביולי 2008 ,ל 43.89 בפברואר 2009,ירידה של 54%.
גרף3 – AUDJPY
 
הסיבות העיקריות למהלך הן:
א.העברת כספים "הביתה" ע"י השחקנים המוסדיים הגדולים, בנקים וקרנות גידור.
ב. פסיכולוגי –ירידת "רעב לתשואה" וירידת המוכנות לנטילת סיכונים פיננסים.
ג.צמצום מרווחי הריביות בין המטבעות ובהמשך לזה סגירת פוזיציות Carry Trade.
 
גרף 4   – AUDUSD
 
היקף ההתאוששות בשערים עד סוף יולי 2009 :
AUDUSD  משער של 0.9831 ביולי 2008 חזר ל 0.8354 בסוף יולי,כלומר השלים 85%.
NZDUSD  משער של 0.7707 ביולי 2008 חזר ל 0.6613 בסוף יולי, כלומר השלים 86%.
AUDJPY  משער של 104 ביולי 2008 חזר ל 79.1 בסוף יולי, כלומר השלים 76%.
NZDJPY  משער של 81 ביולי 2008 חזר ל62.63 בסוף יולי, כלומר השלים 77%.
 
גרף 5 – AUDUSD ו- S&P 500
 
הציפיות על פי ניתוח חשיפת החוזים העתידים בבורסת הסחורות של שיקגו CME
 
 
AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE                      Code-232741
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 07/28/09                         |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
      NON-COMMERCIAL      |   COMMERCIAL    |      TOTAL      |   POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
 LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF AUD 100,000)                           OPEN INTEREST:      103,394
COMMITMENTS
 53,877   10,382      163   23,448   83,098   77,488   93,643   25,906    9,751
 
CHANGES FROM 07/21/09 (CHANGE IN OPEN INTEREST:      4,915)
   2,825   -1,882      -57      -45    5,452    2,723    3,513    2,192    1,402
 
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
    52.1     10.0      0.2     22.7     80.4     74.9     90.6     25.1      9.4
 
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS:       52)
      23        9        1       11       12       35       21
 
 
 
ניתוח החשיפות של הגופים הפיננסים הגדולים בארה"ב מראה מגמת Long   חזקה (52.1:10 ) של חוזי AUDUSD . בנוסף , כמות החוזים גדלה והשוק המוסדי דובי ביחס לצמד. 
 
ד. נקודות למחשבה על שערי המטבע AUD NZD  מולUSD .
יש להבין כי חיזוי הכיוון של מטבע כלשהוא מול אחר אינו פשוט כלל ועיקר ובטווח הקצר אולי אף אינו אפשרי.הניתוח בהגדרתו מתייחס לכל גורם מאקרו כלכלי בהנחה תיאורטית ששאר הגורמים מנוטרלים ואילו במציאות יש השפעות חופפות,מעצימות,מנטרלות ומקטינות בו זמנית.גם אם מסתמן כיוון ברור יותר, לא ניתן לדעת מהו הטריגר שיביא לשינוי  בפועל.
יחד עם זאת יש אינדיקאטורים המצביעים על  כיוונים.כאשר בוחנים כיוון התפתחות של שער חליפין ניתן להצביע על מספר משפיעים עיקריים, כאשר הללו משפיעים הן על השער בפועל,והן על הציפיות לשינוי בהתייחס לכך קיימים אינדיקוטרים התומכים בהחלשות USD מול מטבעות AUD NZD.
מאזן וגירעונות שוטפים 
לא בהכרך רק בין שתי מדינות בצמדים,בכל אופן, בארה"ב  התפתחות של גירעונות עצומים ועל פי רוב זה יביא להחלשת המטבע.
פערי אינפלציה  
ערכם של מטבעות במדינות עם אינפלציה גבוהה יותר יופחת בהשוואה לאלו עם אינפלציה נמוכה יותר (ארה"ב). נראה כי האינפלציה לא מהווה כעת את האיום המיידי על השווקים, ופערי אינפלציה פחות מאימים כטריגר לשיני שער חליפין.
פערי ריבית
העיקרון  הכלכלי הוא שפערי ריבית יובילו לזרימת הון אל המדינה בעלת הריבית הגבוהה יותר,ואזי לייסוף המטבע המקומי ולהיפך.כאמור,צמצום פערי הריבית החליש הטריגר הזה. אולם ,במידה ונראה תוואי העלאות ריבית -אזי הפערים יינטו לטובת AUD NZD ע"ח USD.
ביקושים פיננסים למטבע
הדולר משמש כמטבעות עוגן לצורך ייצוב תיקי השקעות ומטבע רזרבה של בנקים מרכזיים. הצהרותיהם של בנקים מרכזיים,ובעיקר סין, על הצורך לפזר את יתרות המטבע בנוסף לUSD הנו אחד מהגורמים הממשיכים להחלישו.
אם הראלי ימשך בשבועות והחודשים הקרובים
קיימת סבירות לכך ש- USD יחלש כנגד ל- NZD ו- AUD  .במיוחד מוצע לשים לב לדולר אוסטרלי מול דולר ארה"ב התחזקות לכיוון של 0.9 ומעלה  היא אפשרית.יש לבחון את הזיקה בין מדדי הבורסות ושערי המטבעות .יש להם קשר והשפעות גומלין, בעיקר ככל שגדל טווח המסחר. הכלל למשקיעים הקטנים הוא תמיד ללכת בעקבות הכסף הגדול.

נ.ב.
לצפיה חינם בנתונים פונדמטלים>>

Go Back  Print  Send Page
רובוט נשר מסחר במט"ח

חזור למעלה            |            הוספה למועדפים            |           מפת האתר           |         יצירת קשר
 

           
תנאי שימוש
   © כל הזכויות שמורות לקבוצת יוזמה.