דף הבית >> ביצועי שירות איתותים >> forex signals- 2013 summary- yfx
פירוט תוצאות שירות האיתותים במט"ח לשנת 2013

Pair Entry Date Pips
gbp/usd 1.628 2.1.13 Canceled
eur/jpy 115.2 2.1.13 Canceled
aud/usd 1.048 3.1.13 34
usd/cad 0.9852 3.1.13 46
eur/jpy 114.8 7.1.13 10
eur/cad 1.2873 7.1.13 57
aud/usd 1.0492 7.1.13 -43
eur/jpy 114.7 7.1.13 -85
eur/gbp 0.8169 8.1.13 -57
aud/nzd 1.2525 9.1.13 55
eur/nzd 1.253 10.1.13 130
eur/cad 1.3175 14.1.13 95
eur/gbp 0.8303 14.1.13 3
nzd/usd 0.84 14.1.13 -40
gbp/aud 1.5215 15.1.13 -20
eur/cad 1.3125 16.1.13 0
aud/usd 1.0532 17.1.13 0
eur/usd 1.334 21.1.13 5
eur/gbp 0.8389 21.1.13 -31
gbp/nzd 1.8855 22.1.13 -65
eur/usd 1.3314 23.1.13 -24
gbp/chf 1.4748 23.1.13 -43
eur/cad 1.356 28.1.13 -80
eur/usd 1.3422 28.1.13 -68
nzd/usd 0.8345 30.1.13 65
usd/cad 1.0035 30.1.13 55
eur/gbp 0.856 31.1.13 -45
eur/aud 1.301 31.1.13 -30
      -76
       
Pair Entry Date Pips
eur/nzd 1.609 4.2.13 80
usd/cad 0.9975 4.2.13 -35
gbp/jpy 145.35 5.2.13 40
eur/usd 1.358 5.2.13 20
gbp/usd 1.575 5.2.13 80
gbp/usd 1.5655 7.2.13 Canceled
gbp/usd 1.569 7.2.13 50
eur/cad 1.347 7.2.13 85
gbp/usd 1.578 11.2.13 70
eur/cad 1.3435 11.2.13 -35
eur/usd 1.34 11.2.13 65
gbp/usd 1.563 12.2.13 -20
eur/usd 1.343 12.2.13 48
eur/aud 1.295 18.2.13 -30
gbp/usd 1.548 18.2.13 -15
nzd/usd 0.8465 19.2.13 -65
aud/nzd 1.2285 21.2.13 -15
eur/aud 1.293 21.2.13 Canceled
eur/aud 1.2775 22.2.13 80
usd/cad 1.0245 25.2.13 -40
eur/aud 1.288 25.2.13 60
eur/usd 1.3265 25.2.13 80
eur/aud 1.276 26.2.13 -65
gbp/usd 1.513 27.2.13 65
      515
       
Pair Entry Date Pips
aud/nzd 1.2346 28.2.13 13
eur/aud 1.276 28.2.13 -55
eur/cad 1.3385 4.3.13 -10
usd/cad 1.029 4.3.13 25
usd/cad 1.028 5.3.13 -30
gbp/usd 1.513 5.3.13 -50
eur/cad 1.339 6.3.13 -50
gbp/usd 1.509 6.3.13 Canceled
aud/nzd 1.2358 7.3.13 Canceled
nzd/usd 0.829 7.3.13 -20
aud/cad 1.057 8.3.13 10
eur/usd 1.312 8.3.13 -90
eur/usd 1.306 8.3.13 -30
aud/nzd 1.2445 11.3.13 -65
eur/gbp 0.8715 11.3.13 25
eur/gbp 0.8742 12.3.13 -13
nzd/usd 0.825 12.3.13 0
eur/usd 1.3035 12.3.13 -10
aud/cad 1.058 13.3.13 -25
gbp/usd 1.4935 13.3.13 -5
gbp/usd 1.494 14.3.13 -20
usd/cad 1.0255 14.3.13 40
nzd/usd 0.8205 14.3.13 50
aud/cad 1.0595 15.3.13 -45
eur/jpy 122.2 18.3.13 70
aud/chf 0.978 18.3.13 -45
eur/jpy 123 18.3.13 5
eur/jpy 12.25 19.3.13 -25
gbp/usd 1.5115 19.3.13 80
usd/cad 1.026 19.3.13 10
gbp/jpy 143.6 20.3.13 70
gbp/jpy 144.25 20.3.13 -20
nzd/usd 0.823 20.3.13 60
gbp/jpy 144.6 20.3.13 50
gbp/usd 1.5124 21.3.13 67
eur/usd 1.2915 22.3.13 85
gbp/usd 1.517 27.3.13 -60
usd/jpy 94.35 27.3.13 -35
aud/usd 1.0445 27.3.13 -45
aud/usd 1.0405 28.3.13 0
      -88
       
Pair Entry Date Pips
eurusd. 1.283 2013.04.02 -17
eurgbp. 0.847 2013.04.03 23
usdchf. 0.95034 2013.04.03 -63
audnzd. 1.245 2013.04.04 -50
audusd. 1.043 2013.04.04 7
audcad. 1.059 2013.04.04 44
eurcad. 1.311 2013.04.05 80
usdcad. 1.01768 2013.04.08 -35
eurgbp. 0.85285 2013.04.09 28
eurusd. 1.30633 2013.04.09 32
euraud. 1.24279 2013.04.11 Canceled
gbpcad. 1.55505 2013.04.09 105
usdjpy. 97.65 2013.04.16 -65
audusd. 1.037 2013.04.17 -21
usdchf. 0.934 2013.04.11  
cadjpy. 95.469 2013.04.17 -63
euraud. 1.27 2013.04.17 40
gbpusd. 1.52722 2013.04.18 -3
eurjpy. 127.999 2013.04.18 -61
eurusd. 1.3041 2013.04.22 -1
eurusd. 1.30414 2013.04.22 52
usdcad. 1.02538 2013.04.18 23
gbpcad. 1.566 2013.04.23 -110
euraud. 1.2675 2013.04.24 3
      -52
       
Pair Entry Date Pips
eurgbp. 0.847 2013.05.01 15
eurusd. 1.319 2013.05.01 70
gbpusd. 1.55645 2013.05.01 6
gbpusd. 1.554 2013.05.03 40
usdcad. 1.00835 2013.05.02 -4
usdcad. 1.00833 2013.05.06 -43
gbpnzd. 1.825 2013.05.06 95
gbpchf. 1.45818 2013.05.07 60
gbpcad. 1.55885 2013.05.09 -35
usdcad. 1.00816 2013.05.10 25
eurcad. 1.31428 2013.05.14 -70
usdcad. 1.017 2013.05.16 10
usdjpy. 102.394 2013.05.17 -35
usdcad. 1.026 2013.05.21 Canceled
audusd. 0.97745 2013.05.22 -34
eurusd. 1.29258 2013.05.22 -44
gbpcad. 1.555 2013.05.22 -45
      11
       
Pair Entry Date Pips
audnzd. 1.20108 2013.05.23 -50
audusd. 0.969 2013.05.24 -40
eurusd. 1.2875 2013.05.23 Canceled
usdjpy. 102 2013.05.23 100
gbpusd. 1.51151 2013.05.24 15
usdjpy. 101.6 2013.05.28 -60
gbpusd. 1.5115 2013.05.27 -10
usdjpy. 101.997 2013.05.28 -10
gbpchf. 1.46463 2013.05.29 70
eurusd. 1.2895 2013.05.29 -35
audnzd. 1.1995 2013.05.24 Canceled
usdjpy. 100.633 2013.05.30 -65
usdjpy. 101.4 2013.05.30 90
usdcad. 1.03427 2013.05.31 -2
eurusd. 1.29934 2013.05.31 -25
      -22
       
Pair Entry Date Pips
usdjpy. 100.31 2013.06.03 62
audusd. 0.9727 2013.06.04 -72
eurcad. 1.34667 2013.06.03 -66
gbpusd. 1.543 2013.06.05 Canceled
audusd. 0.953 2013.06.07 -75
eurusd. 1.323 2013.06.07 0
gbpusd. 1.558 2013.06.11 -50
usdjpy. 96.85 2013.06.12 Canceled
usdjpy. 96.25 2013.06.12 121
gbpusd. 1.567 2013.06.13 -45
usdjpy. 94.45 2013.06.13 -44
nzdusd. 0.8077 2013.06.17 67
usdjpy. 93.7 2013.06.13 Canceled
nzdusd. 0.79983 2013.06.18 -68
eurusd. 1.32075 2013.06.20 30
usdchf. 0.9273 2013.06.21 61
eurnzd. 1.69 2013.06.24 100
gbpusd. 1.54204 2013.06.26 45
usdchf. 0.94259 2013.06.27 46
gbpusd. 1.536 2013.06.26 Canceled
usdcad. 1.0465 2013.06.28 -42
      70
       
Pair Entry Date Pips
eurnzd. 1.67493 2013.07.01 -60
usdchf. 0.94731 2013.07.01 20
eurcad. 1.36825 2013.07.03 75
usdcad. 1.05176 2013.07.05 -45
nzdjpy. 78.957 2013.07.09 66
nzdusd. 0.78685 2013.07.10 -58
usdcad. 1.04058 2013.07.11 40
gbpusd. 1.5095 2013.07.15 -45
gbpusd. 1.51955 2013.07.18 -5
usdcad. 1.04 2013.07.17 -20
gbpusd. 1.51917 2013.07.18 -20
usdjpy. 100.25 2013.07.22 0
eurjpy. 131.45 2013.07.23 70
gbpcad. 1.5805 2013.07.24 0
usdjpy. 97.9 2013.07.31 -60
eurusd. 1.32729 2013.07.30 -43
      -85
       
Pair Entry Date Pips
UsdJpy 98.35 1/8/2013 Canceled
EurGbp 0.87 1/8/2013 Canceled
UsdChf 0.9335 2/8/2013 -45
GbpChf 1.42 6/8/2013 -100
UsdJpy 98.4 6/8/2013 85
UsdCad 1.0405 8/8/2013 80
UsdCad 1..0350 9/8/2013 70
UsdJpy 97.7 13/8/2013 5
UsdCad 1.0355 14/8/2013 0
EurCad 1.3748 16/8/2013 72
EurUSd 1.3335 20/8/2013 -70
UsdJpy 97.01 21/8/2013 -70
EurAud 1.483 23/8/2013 -40
GbpUsd 1.5595 26/8/2013 -55
EurAud 1.479 26/8/2013 -50
      -118
       
Pair Entry Date Pips
GbpUsd 1.5535 2/9/2013 45
AudNzd 1.151 27/8/2013 80
GbpUsd 1.5536 3/9/2013 -79
GbpUsd 1.5695 10.9.2013 -30
AUDCAD 0.952 10.9.2013 Canceled
EURCAD 1.337 11.9.2013 70
USDCHF 0.934 11.9.2013 5
EURJPY 132.6 13.9.13 120
USDCAD 1.0305 18.9.13 -30
EURGBP 0.8414 20.9.13 1
USDJPY 99.55 20.9.13 -65
USDCAD 1.03 24.9.13 17
USDJPY 98.95 24.9.13 -65
GBpUsd 1.609 27.9.13 -50
Audusd 0.933 30.9.13 85
      104
       
Pair Entry Date Pips
USDCHF 0.9065 1.10.13 -75
EURNZD 1.641 2.10.13 -80
AUDUSD 0.9385 3.10.13 45
AUDJPY 91.8 4.10.13 -50
USDCHF 0.9045 7.10.13 50
EURAUD 1.44 7.10.13 110
GBPNZD 1.933 8.10.13 145
USDJPY 96.95 8.10.13 55
NZDUSD 0.827 10.10.13 -35
USDCHF 0.907 10.10.13 Canceled
AUDUSD 0.943 10.10.13 -25
AUDUSD 0.9478 11.10.13 -50
EURCAD 1.4015 15.10.13 -35
GBPUSD 1.602 15.10.13 Canceled
EURGBP 0.8455 15.10.13 -50
EURUSD 1.3505 15.10.13 -55
USDCHF 0.9108 17.10.13 68
USDCHF 0.9177 17.10.13 Canceled
GBPNZD 1.9045 22.10.13 -85
USDJPY 97 23.10.13 95
NZDUSD 0.8415 24.10.13 75
GBPUSD 1.6177 24.10.13 -52
GBPUSD 1.618 25.10.13 65
GBPAUD 1.6905 30.10.13 80
      196
       
USDJPY 98.35 31.10.13 -45
USDJPY 98.24 1.11.13 47
GBPJPY 157.6 5.11.13 115
EURUSD 1.35 5.11.13 0
AUDUSD 0.9465 5.11.13 Canceled
EURUSD 1.3525 6.11.13 -65
AUDUSD 0.9498 7.11.13 30
USDCHF 0.916 9.11.13 -50
EURAUD 1.4265 11.11.13 Canceled
USDJPY 99.07 11.11.13 58
GBPUSD 1.601 11.11.13 95
EURUSD 1.3424 13.11.13 -3
USDJPY 98.55 13.11.13 30
EURUSD 1.3455 14.11.13 -20
GBPUSD 1.61 18.11.13 -2
AUDUSD 0.9388 19.11.13 -6
USDJPY 100.05 20.11.13 90
GBPUSD 1.615 20.11.13 -35
USDCAD 1.047 21.11.13 55
USDCAD 1.0544 25.11.13 14
USDJPY 101.58 26.11.13 50
NZDUSD 0.8156 28.11.13 1
      359
       
EURUSD 1.3582 28.11.13 38
GBPUSD 1.6404 3.12.13 44
EURUSD 1.358 3.12.13 -6
GBPUSD 1.6388 5.12.13 -63
USDJPY 102.14 5.12.13 -44
NZDUSD 0.82 6.12.13 124
AUDUSD 0.9085 9.12.13 75
GBPUSD 1.643 10.12.13 -60
AUDUSD 0.9225 11.12.13 -65
NZDUSD 0.8275 11.12.13 -70
USDJPY 102.75 11.12.13 105
USDCAD 1.046 12.12.13 CANCELED
NZDUSD 0.8275 16.12.13 -85
USDJPY 102.93 16.12.13 -67
USDJPY 103.65 19.12.13 CANCELED
EURUSD 1.371 19.12.13 CANCELED
AUDJPY 91.3 19.12.13 70
      -4


סה"כ 810 פיפס רווח
 

 
הרשמה לשירות האיתותים חודש ראשון ב-50 ש"ח בלבד אפשר לעשות כבר עכשיו. לחץ כאן>>

 

 

 

Go Back  Print  Send Page
רובוט נשר מסחר במט"ח

חזור למעלה            |            הוספה למועדפים            |           מפת האתר           |         יצירת קשר
 

           
תנאי שימוש
   © כל הזכויות שמורות לקבוצת יוזמה.