דף הבית >> תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר YFX (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומתופעל ע"י קבוצת יוזמה (להלן: "החברה"). השימוש באתר זה, כולל החומר המצורף והשירותים הניתנים בו, מהווה את הסכמתך לתנאים אלה, ועל כן אתה נדרש לקרוא אותם בזהירות. שירותים מסויימים כפופים לאישורך המפורש, ולתנאים וההגדרות להלן. ללא אישורך המפורש, לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.
"החברה" בהגדרתה בתקנון זה כוללת גם בתוכה את האתר, השירותים הניתנים בו, העובדים והמועסקים של האתר, בעלי מניות ונושאי משרות של החברה ו/או האתר. המידע המופיע באתר, הכולל אך לא מוגבל לאיתותי מסחר במט"ח בSMS ו/או מייל ו/או דרך תוכנת שיכפול עסקאות ישירות למטה טרידר,חדר קולי, ניתוח טכני, תחזיות מסחר במט"ח ומידע אחר, אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר כזה או אחר המופיע באתר כגון: פרסומות, נותני שירות, כותבי תוכן ומידע, חברות או עסקים פרטיים או ישויות עצמיות, ספקי מידע סטטיסטי וניתוחים הנוגעים לשוק הפורקס ושווקי המניות.  

כל אדם ו/או ישות המסתמכים על מידע המופיע באתר זה, בכל אופן פועל לפי כך על חשבונו ודעתו ועל כן משחרר את החברה מכל אחריות ו/או חבות. אין דבר אשר מופיע באתר אשר מהווה הצעה או עצה לפעול. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מטעויות בתרשים או בכתיב. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוחות או לכל צד שלישי כתוצאה מהתוכן ו/או אמינות ו/או שימוש במידע המופיע באתר ו/או מידע הנשלח ע"י האתר ו/או פעולה המתבצעת באופן ישיר או עקיף. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, מבנה האתר והתוכן, ושינוי כזה ייכנס לתוקף מתאריך פרסומו באתר.
 
 
איתותים ומחירים
החברה מספקת איתותים למסחר במטבע חוץ ומניות בארה"ב אשר ניתנים בשלוש דרכים:
(א) שירות הודעות קצרות (SMS), (ב) דואר אלקטרוני, (ג) שיכפול דרך תוכנת מסחר מטה טרידר (ה"שירותים" וה"איתותים בהתאמה), (ד)חדר קולי  ניתן לקבל את האיתותים על ידי רישום לכל השירותים (להלן "כל השירותים") או השירותים המוגבלים (שכפול ישירות למטה טרידר) להלן "השירותים המוגבלים". קבלת השירותים בפורקס נתונה לרישום מקדים ל30 ימי ניסיון בסכום של 50 ש"ח או 34$ בהתאם למסלול ולכל תנאי הסכם זה.
עלות שירות האיתותים היא עמלה חודשית קבועה המשולמת באמצעות כרטיס אשראי בסכום של 250 ש"ח עבור כל השירותים או 350 ש"ח  עבור השירותים המגבלים.
כל התשלומים (למעט אלה המשולמים בכרטיס אשראי) ייגבו בכל תחילת חודש בהתאם לשירותים שאושרו בחודש הקודם. כל התשלומים בכרטיס אשראי ייגבו לאחר חודש קאלנדרי. החברה תהיה רשאית לשנות את הסכום לתשלום לקבלת איתותים ו/או שירותים אשר ייכנסו לתוקף בתחילתו של החודש הבא אחרי פרסום זה. השירות יינתן ע"י החברה מתאריך הרישום ועד הפסקתו ע"י החברה או הלקוח ע"י התראה 5 ימים לפני הודעה בכתב. במקרה שמכל סיבה תשלום כלשהו ו/או אמצעי תשלום לא התקבל, החברה תהיה רשאית להפסיק את מתן השירות מבלי להמעיט בערכי כל זכויותיה. קבלה תשלח ללקוח בכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה בזמן הרישום ע"י הלקוח. למען הסר ספק, יובהר כי ברישום הלקוח לשירותים, הלקוח מסכים כי: (א) השירותים יינתנו על בסיס חודשי ללא הגבלה וללא הודעה מראש על כך ומבלי חשיבות לשימוש או חוסר שימוש בשירותים, וכן (ב) אלא אם הופסקו השירותים, החל ממועד פקיעת תוקף  ימי הניסיון, החברה תגבה תשלום חודשי באופן אוטומטי על השירותים הישימים, ללא הודעה מראש על כך. האחריות הינה על המשתמש בלבד לספק הודעה על הפסקת ההמשך האוטומטי של השירותים שבאמצעותו יופסקו השירותים בסוף החודש שבו נשלחה בקשה לביטול או דרך חשבון הפי פאל האישי שלו.
הבהרה שירות שיכפול עיסקאות הינו שירות של השכרת תוכנה ואינו ניהול תיקים ולכן כל לקוח קובע את הניהול סיכונים שלו בעצמו וגודל העסקה. ויכול לשנות לפי ראות עיניו. החברה  מבהירה בזאת שאין היא או מי מעובדיה, סוחריה, שותפיה מנהל תיקים מוסמך מטעם הרשות לנירות ערך.
 
שירותי מסחר אוטומטיים
החברה מספקת שירותי מסחר אוטומטיים בהתאם לאיתותים שמסופקים דרך שירותיה ("שירותים אוטומטיים"). ניתן לקבל את השירותים האוטומטיים על ידי רישום באתר החברה במקום הרלוונטי. בעת הרישום, תידרש לספק לחברה את שם חברת הברוקר אשר אתה מחזיק חשבון אצלה (להלן ה"חשבון"). בנוסף תידרש לספק לחברה מידע אודות הסכום הזמין לשימוש ע"י החברה, המינוף המותר וייפוי כח מיוחד לפעול בחשבון זה (להלן ה"שימוש המותר"). על ידי רישום לשירותים האוטומטיים אתה נותן בזאת לחברה ייפוי כח לסחור, על שיקול דעתה הבלעדי, בחשבון בהתאם לשימוש המותר. העלות של השירותים האוטומטיים היא 350  ש"ח לחודש, אשר ישולמו בכרטיס אשראי. כל פעולות המסחר אשר יבוצעו ע"י החברה יהיו רשומים ע"י חברת הברוקר שבו מנוהל החשבון. יובהר בזאת כי שום דבר בהסכם זה יכול להמעיט מערכי התנאים וההגדרות בין הלקוח וחברת הברוקר בהתאם לחשבון. הפסקת המסחר האוטומטי תיעשה באותה צורה כמו הפסקת השירותים. יובהר בזאת כי החברה לא תוכל תמיד לסחור בגבולות המדויקים שפורטו על ידי הלקוח, או באותו קצב איתותים ועל כל, סתירות מזעריות לא יהוו הפרה של הבטחות החברה.
 
מדיניות זיכויים
מדיניות הזיכויים עבור טובין ושירותים שהחברה מספקת או מוכרת ישירות; במיוחד שירותי איתותים או טלפוניים או חדר מסחר קולי, דיסקים, קורסים, סדנאות אשר החברה אחראית עליהן באופן מלא. לקוח אשר שילם עבור אחד משירותי החברה או מוצריה, וביטל אותם לפני שקיבל את השירותים או המוצרים, יקבל החזר כספי מלא.
 
אמצעי תשלום
החברה גובה תשלומים על ידי כל דרך המקובלת באינטרנט הכוללות מזומן, כרטיס אשראי, המחאות, והעברות בנקאיות. חיובי ריבית ועמלה אשר ייקבעו ע"י חברות האשראי אינם באחריותה של החברה.
 
רכישה דרך האתר
החברה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש את הטובין ושירותיה באופן מקוון באמצעות מערכת חיוב אוטומטית. המערכת מאובטחת ברמה גבוהה מאד; פרטי הלקוח ואמצעי התשלום נמחקים אוטומטית מהמערכת. ללקוח תינתן האפשרות גם לרכוש טלפונית.

קישורים
החברה רשאית לספק קישורים לאתרים אחרים ברחבי העולם, או מקורות באינטרנט. הפרסום של אתרים אחרים באתר אינו מהווה הסכם של החברה לתוכן המופיע בקישורים אלה, ואינו מהווה הבטחה להיותם אמינים, מעודכנים, חוקיים, מתאימים לאמצעי הפרטיות התקניים ו/או כל היבט אחר של התפעול והשימוש בהם. החברה לא מתחייבת לכך שהקישורים המופיעים באתר פעילים, ומפנים לכתובות אינטרנט פעילות. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על שיקול דעתה הבלעדי  וללא הודעה מראש, להסיר קישורים קיימים ולהוסיף חדשים.
 
תוכן פרסומי
האתר מכיל מידע פרסומי, כגון פרסומות והכרזות המפורסמות על ידי מגוון משתמשים וספקי פרסום, המציעים למכירה את הטובין והשירותים שלהם. תוכן כזה יכול לכלול טקסט, שמע או תמונות. החברה לא תהיה חייבת ו/או אחראית לתוכן הפרסומי המוצג באתר. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומי ולכל עלות או הוצאה הקשורה לשימוש או לחילופין הסתמכות על התוכן המדובר, תהיה על בעליו של תוכן זה. אין לראות בתוכן פרסומי המוצג באתר כהמלצה או תמריץ לרכוש טובין, שירותים או מוצרים אחרים המוצעים למכירה בתוכן הפרסומי, והחברה לא תהיה אחראית בגין רכישות של טובין ושירותים המוצגים בתוכן הפרסומי.
 
שינויים בשירות
הינך מסכים ומאשר, כי החברה רשאית על שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת לתקן, לשנות, להוסיף, לסיים או להפסיק, לגבות עמלה עבור משתמש אחד או כל המשתמשים, את השירותים ו/או שירותים משויכים, מידע ותוכן, או פירוט טכני עם או בלי הודעה מראש, ושהחברה לא תהיה חייבת או אחראית, באופן ישיר או עקיף לך או לכל אדם אחר, בכל צורה שהיא על הפסד או נזק כלשהו שנגרם כתוצאה, או מקשר כלשהו לשינוי או הפסקה כלשהי. הינך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל כשל שנגרם על ידך בקבלת איתותים, וכן שאינו נגרם כתוצאה מתקלה של החברה.
 
זכויות קנייניות
כל הסימנים המסחריים והקניין הרוחני הקיים באתר, החומר והתוכן בשירותים המוצעים ו/או התוכן המוצג או כלול בו הם הרכוש הבלעדי של החברה, או של צדדים שלישיים אחרים אשר נתנו לחברה את הזכות לשימוש בהם ועל כן הם אסורים להעתקה, חלוקה, הצגה בפומבי, העברה לציבור, שינוי או תיקון כל מה שקשור לאתר ותוכנו, על ידך או כל צד שלישי אחר, בכל צורה שהיא, אלקטרונית, מגנטית, אופטית, בתמונות או באמצעי שמע או כל צורה אחרת ללא קבלת אישור מראש בכתב על כך מהחברה, ותחת התנאים לאישור כזה ע"י החברה באם אושר. הנך לוקח על עצמך את החובה לא להעביר לכל אדם או ישות את האיתותים (המוגדרים בהמשך) שתקבל בטלפון,מייל או ישירות לתוך מערכת המסחר שלך מהחברה בכל צורה שהיא, באופן ישיר או עקיף, בטלפון או בכל פורום אחר באינטרנט ו/או כל דרך אחרת. באם תפרסם או תעביר כל איתות אשר קיבלת לכל אדם ו/או ישות, החברה תהיה רשאית לתבוע ממך נזקים שנגרמו או שייגרמו לה כתוצאה מפרסום כזה של האיתות הנ"ל.
 
הוצאה לאור באתר
החברה שומרת לעצמי את הזכות על שיקול דעתה הבלעדי להשאות ו/או לבטל ו/או לסרב להוציא לאור באתר כל תוכן, הכולל תוכן פרסומי אם לדעתה תוכן כזה מפר את התנאים הללו או שביצוע מעשה כלשהו ו/או פעולה כלשהי גורמת או תגרום נזק לשירותיה המסופקים באתר, או למשתמשיה או מכל סיבה אחרת אשר החברה תראה לנכון. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על שיקול דעתה הבלעדי לערוך, לשנות או לקצר כל חומר שמאושר על ידה לפרסום.
 
 
 
אזהרת סיכון
הלקוח מצהיר בזאת ומאשר כי הוא מודע לעובדה ששוק הפורקס הוא שוק מסוכן ותנודתי וכי כל אדם ו/או יישות אשר פעילה בתחום, נדרשת ומומלצת לפעול בזהירות עם כל ההיגיון האפשרי לפני ביצוע כל פעולה בשוק הפורקס ולהעריך בזהירות את מצבו הכספי והתאמתו למסחר מסוג זה.
המשתמש מצהיר בזאת כי כל פעולה שתבוצע על ידו או על ידי החברה בשוק הפורקס ע"י השירות ו/או השירותים האוטומטיים ו/או המבוססת על מידע המפורסם באתר, כולל אך לא מוגבל לניתוח טכני ותחזיות פורקס, תהיה על חשבונו בלבד ולאחר שיקול דעת ועל אחריותו וחבותו בלבד. קיימת חשיבות רבה לחוזק כלכלי ומנטאלי של סוחר. מסחר בכלים פיננסיים בשימוש במינוף גבוה היא ספקולטיבית עם רמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון להפסד כסף כתוצאה ממסחר להשקעה או ממסחר ספקולטיבי או כל נכס אחר הוא ניכר.
 מסחר בפורקס יכול לגרום להפסדי כסף ניכרים לסוחר, מומלץ בזאת לבצע השקעות כאלה עם הון אשר אינו נדרש לצורך קיום או שהוא קריטי וחשוב לסוחר, החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד מהשקעה של המשתמש הנגרם כתוצאה מצורת המסחר והסיכון הגדול המעורב במסחר כזה. המשתמש מצהיר בזאת כי ברור לו שהוא מסכים שבכל מצב שבו ייכפה בית משפט מוסמך על החברה, בפיצוי לא יעלה על הסכומים אשר שולמו על ידי המשתמש לחברה כעמלות השירותים.
המידע המסופק באתר זה הוא לשימוש אינפורמטיבי בלבד. לא YFX של קבוצת יוזמה ואף אחד מספקי התוכן שלה יהיו אחראים לכל טעות או כל פעולה שבוצעה בהסתמכות על כך. המסחר בפורקס טומן בחובו סיכויים גדולים להרוויח, אך גם סיכונים גדולים. עליך להיות מודע לסיכונים ונכון לקבלם על מנת להשקיע בשוק הפורקס. אין לסחור בכסף שלא תוכל להרשות לעצמך להפסיד. אתר זה אינו ברוקר/דילר רשום. חברת הברוקר שתבחר היא האחראית הבלעדית לשירותיה עבורך, המשתמש. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק או עלויות מכל סוג שהוא שיעלו מתוך או מכל דרך שהיא הקשורה לשימוש בשירותים האוטומטיים ו/או השירותים ו/או השירותים של חברת הברוקר. תוצאות העבר לעולם אינן סימן לתוצאות העתיד. עליך לשקול את העובדה כי בשוק הפורקס הכול אפשרי ועלול להביא הפסד לכספך. האתר אינו מבטיח רווחים כל חודש. כל התוצאות המפורסמות הן תוצאות כוללות משוערות ללא התאמה לעלויות המסחר (שכר, עמלות והחלקת מחיר). הנך כפוף לתנאי השימוש ברגע הרישום והשימוש בשירות זה. עליך לקרוא הסכם זה בזהירות לפני החתימה עליו.
 
מידע גלוי באתר
המידע החשוף באתר המופיע בו, כולל אך לא מוגבל להערכות, תחזיות פורקס, ניתוח טכני, אינו בהכרח מעודכן ו/או מדויק, והחברה לא תהיה אחראית לתקפותו. החברה לא תהיה אחראית ללקוח, משתמש או כל צד שלישי אשר פועל בהתאם למידע המופיע באתר, מכל סיבה שהיא כולל חוסר דיוק, או השהייה עיכובים בעדכון פרטי המידע, כגון ציטוטים, חדשות, גרפים המבוססים על ציטוטים, או כל מידע אחר. המשתמש מצהיר כי איתותים שהוא מקבל במסגרת השירות אינם מבטיחים רווחים והם משקפים דעות סובייקטיביות של ספקי השירות בלבד על בסיס שיטות ניתוח טכני. הלקוח גם כן מצהיר שהוא מודע לחלוטין כי החברה לא מחויבת לשלוח מספר מינימאלי של איתותים, ושהשיקול הבלעדי אם לשלוח איתותים ומניות או אגרות חוב שינותחו, בהתאם לשירות שמסופק, הוא של החברה בלבד כמו כן גם כל הגורמים וההחלטות שנלקחות לתפעול השירות למעשה, וללקוח לא יהיו תביעות ו/או דרישות מכל סוג שהן בקשר לעניין זה. הלקוח מקבל על עצמו כי הוא לא יתבע או ידרוש מהחברה דבר הקשור לאיתותים וכי לא יהיו לו כל תביעה או דרישה נגד החברה בקשר לשירות ו/או השירותים האוטומטיים, כולל תביעות בנוגע לנזק ו/או הפסדים, ישירים או עקיפים, ו/או תביעות לפיצוי ושיפוי, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעות בנושאים אלה.
 
הבהרות מיוחדות
חדר המסחר הקולי ו/או פורום ו/או כל שירות אחר ו/או מידע (כגון ניתוח טכני ו/או תחזיות פורקס, המוצעות או מסופקות על ידי החברה), הוא חלק בלתי נפרד מפעילות החברה, ועל כן כפוף לכל ההוראות והאזהרות המצוטטות בזאת. כל התפעולים ו/או הפעולות על חשבון חדר המסחר הקולי ו/או איתותים למטרת השקעה, נעשות על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מובהר בזאת כי החברה, מנהליה, עובדיה, נושאי משרותיה, והממונים, הפועלים באתר, אינם יועצים מורשים ו/או מנהלי תיקים לפי חוקי ישראל, והשירות אינו מוגדר כ"ייעוץ השקעות" במשמעות החוק, והם אינם שואפים לייעץ לכל אדם בקשר עם ערך או שווי או רווחיות של כל רכישה, מכירה, החזקה, השקעה בקרן נאמנות, מטבע חוץ, כלים פיננסיים, והשירות ו/או מידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא, או המלצה מכל סוג שהיא, הקשורה לרווחיות, ו/או ביצוע פעולה כזו או אחרת, והם המידע הסובייקטיבי הבלעדי המיוחד לאיתותים השונים המתקבלים לפי שיטות ניתוח טכני מצדדים שלישיים אשר איתם החברה מקושרת. בהתאם לכך המידע הגלוי בשירות, כולל האתר, חדר המסחר הקולי, שירות האיתותים, הכרזות ומידע או כל חומר המפורסם באתר, מכל המלצות או דעות וכל החלטה שנעשית המבוססת על מידע המופיע באתר, נעשה על אחריותם הבלעדית של יישויות אלה. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שדבר באתר אינו מהווה תחליף לבחינה, בדיקה, וייעוץ ביחד לצרכים והדרישות המיוחדות של כל משתמש או כל אדם אחר, ושהשקעה בנכסים פיננסיים עלולה לגרום הפסדים, ואף הפסדים כבדים. החברה, מנהלי, עובדיה והממונים העובדים באתר, עלולים להחזיק באינטרסים אישיים בכל עניין הנובע ו/או קיים באתר, ועלולים להחזיק מטבעות, כלים פיננסיים מכל סוג המוזכרים באתר.
 
פרסומות
מובהר בזאת כי הסכם המשתמשים יכול להתבטל מבוטל באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בכתב או באותם אמצעים שהפרסומות נשלחו בהם.
כל עוד הלקוח לא ביטל את ההסכם לקבל פרסומות לקבל פרסומות, החברה רשאית, לפי החוק, לעשות שימוש בפרטים ו/או להעבירם לצד שלישי על מנת לחשוף משתמשים רשומים לעדכונים ו/או חומר פרסומי אשר יכול להיות רלוונטי בהקשר אליהם, הכולל דואר אלקטרוני, SMS, או ערוצים אחרים, וחומר שהחברה ו/או צד שלישי בוחר להעביר משתמש. משתמש שאינו מעוניין בכך, יכול לבטל את אפשרות זו בזמן הרישום כמשתמש חדש.
 
 
פרטיות
החברה רשאית לאסוף מידע בנוגע לשימוש ודרכי שימוש, ולהשתמש בכך על מנת לשפר את השירות המוצעים על ידי החברה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכי פרסום אחרים.
מובהר בזאת כי כל מצב בו החברה נדרשת ע"י גורם רשמי מטעם החוק הפועל בתחומה, להעביר ראיות ו/או מידע אשר קיים ברשותה, הכולל כתובת IP, הנמצאת ברשותה של החברה, והחברה תפעל בעקבות ההוראות של החוק, ותעביר את המידע הנדרש.

Go Back  Print  Send Page
רובוט נשר מסחר במט"ח

חזור למעלה            |            הוספה למועדפים            |           מפת האתר           |         יצירת קשר
 

           
תנאי שימוש
   © כל הזכויות שמורות לקבוצת יוזמה.